Cuộc thi tìm hiểu về bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn quận năm 2018 (Lần 2)
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 15/05/2018 Lượt xem: 107

THỂ LỆ CUỘC THI

I. Đối tượng dự thi

  1. Toàn thể nhân dân có hộ khẩu thưởng trú hoặc sổ tạm trú trên địa bàn quận Hải Châu hoặc không có hộ khẩu thưởng trú, tạm trú nhưng đăng ký tham gia BHYT tại BHXH Quận tính đến 30/4/2018.
  2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi.

II. Nội dung, hình thức, thời hạn

1. Nội dung

  1. Trả lời 02 câu hỏi: (1) Bảo hiểm y tế toàn dân là gì, theo quy định của Luật BHYT hiện hành ? (2) Theo Bạn, có bao nhiêu người tham gia Cuộc thi ?
  2. Đúng chủ đề, nội dung quy định; nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để tuyên truyền không đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Trường hợp vi phạm sẽ bị hủy bài thi.
  3. Người dự thi có thể tham khảo tài liệu, các quy định liên quan Cuộc thi tại địa chỉ www.thongbaobhxh.vn/.

2. Hình thức

  1. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức gửi qua email tại địa chỉ: www.haichau@danang.vss.gov.vn/
  2. Mỗi cá nhân chỉ gửi 01 bài dự thi, được đánh máy trên giấy khổ A4, bằng tiếng Việt. Ghi rõ họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; địa chỉ (nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc đơn vị đăng ký tham gia BHYT) của người dự thi, số điện thoại liên hệ.

3. Thời hạn

  1. Thời gian phát động Cuộc thi và nhận bài: Từ 00h00 ngày 15/5 đến 24h00 ngày 15/6/2018.
  2. Thời gian chấm bài dự thi, tổng kết trao giải Cuộc thi: Từ ngày 16/6 đến 30/6/2018.

III. Giải thưởng

Ban tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận kèm theo tiền thưởng cho 10 cá nhân./. 

Chuyên mục, tin tức liên quan: