UBND quận Hải Châu thông báo : Kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm học 2019- 2020
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 06/08/2019 Lượt xem: 3920

Chuyên mục, tin tức liên quan: