Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu, năm học 2019-2020
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 29/08/2019 Lượt xem: 306

Chuyên mục, tin tức liên quan: