THÔNG BÁO Về việc tuyển hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Hải Châu năm học 2019-2020
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 30/08/2019 Lượt xem: 660

Chuyên mục, tin tức liên quan: