Bộ thủ tục hành chính quận, huyện, phường xã 2019 - 2020
Người đăng tin: Văn phòng Ngày đăng tin: 10/09/2019 Lượt xem: 39

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành 02 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận huyện, phường xã.

1. QĐ 3954/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     - Quyết Định 3954

     - Danh mục kèm theo

2. QĐ 3955/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     - Quyết Định 3955

     - Danh mục kèm theo

Chuyên mục, tin tức liên quan: