THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 5 5 4 6 3
Hôm nay: 715
Hôm qua: 11.567
Tuần này: 43.720
Tháng này: 20.979
Tổng cộng: 20.355.463
BÁO CÁO Công tác thanh tra năm 2020 26/11/2020

Thực hiện Công văn số 439/TTTP-PCTH ngày 10/7/2013 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công t...

BÁO CÁO Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2020 16/09/2020

Thực hiện Công văn số 439/TTTP-PCTH ngày 10/7/2013 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công t...

BÁO CÁO Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020 16/06/2020

Thực hiện Công văn số 439/TTTP-PCTH ngày 10/7/2013 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công t...

BÁO CÁO Công tác thanh tra quý I năm 2020 18/03/2020

Công bố Quyết định về việc quản lý thu, chi tài chính ngân sách tại trưởng Tiểu học Phan Đăng Lưu niên độ năm 2017 06/03/2018

Ngày 05 tháng 3 năm 2018, tại Trưởng Tiểu học Phan Đăng Lưu, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra việc quản lý t...

Công tác thanh tra năm 2017 14/12/2017

Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2018 13/12/2017

Ngày 11 tháng 12 năm 2017, UBND quận đã phê duyệt Quyết định số 6895/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, Thanh tra quận sẽ triển khai 06 cuộc thanh tra, tro...

Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2017 02/10/2017

Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2016 03/07/2017

Công tác thanh tra quý I năm 2016 03/04/2017

 

Quản lý video Quản lý video