THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 0 0 8 2 7 4
Hôm nay: 8.114
Hôm qua: 36.618
Tuần này: 44.732
Tháng này: 765.499
Tổng cộng: 8.008.274
KẾT QUẢ THANH TRA KT-XH 31/08/2016

Công tác thanh tra tháng 7 năm 2016 15/07/2016

Công tác tiếp công dân:Tháng 7/2016 các cơ quan hành chính trực thuộc quận đã tiếp 25 lượt công dân

Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2016 30/06/2016

Công tác thanh tra: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra quận tiến hành cuộc thanh tra việc quản lý tài chính ngân sách tại trường Mầm non Bình Minh. Hiện nay Đoàn Thanh tra đang báo cáo và dự thảo ...

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2016 CỦA THANH TRA QUẬN 01/04/2016

Thực hiện Công văn số 818/TTTP-VP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2016 CỦA THANH TRA QUẬN 01/04/2016

Thực hiện Công văn số 818/TTTP-VP ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016

Công tác thanh tra quý I năm 2016 22/03/2016

Công tác thanh tra: Thanh tra quận tổ chức giao ban tổng kết công tác thanh tra. Nội dung đánh giá hoạt động công tác thanh tra năm 2015

Công tác thanh tra tháng 02 năm 2016 18/02/2016

Công tác thanh tra tháng 02 năm 2016 Tình hình công tác tiếp dân

Công tác thanh tra tháng 01 năm 2016 28/01/2016

Tình hình công tác tiếp dân Trong tháng 01/2016 các cơ quan hành chính trực thuộc quận đã tiếp 23 lượt công dân

Công tác Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 25/06/2013

Công tác thanh tra: Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 được Chủ tịch UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 12/12/2012

 

Quản lý video Quản lý video