Umfragenanzeige Umfragenanzeige

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

 

 

 

Quản lý video Quản lý video 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 3 5 3 0 3 6 7
Today: 4.742
Yesterday: 5.975
This week: 0
This month: 51.930
Total: 13.530.367