Umfragenanzeige Umfragenanzeige

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 8 1 4 7 8
Today: 1.502
Yesterday: 1.619
This week: 15.138
This month: 83.452
Total: 12.081.478

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm