Umfragenanzeige Umfragenanzeige

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 2 1 9 2 7 1
Today: 2.199
Yesterday: 6.272
This week: 0
This month: 167.698
Total: 10.219.271

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm