Umfragenanzeige Umfragenanzeige

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 4 9 9 6 7 5
Today: 4.332
Yesterday: 7.709
This week: 0
This month: 126.348
Total: 9.499.675

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm