Umfragenanzeige Umfragenanzeige

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 8 1 5 1 7
Today: 121
Yesterday: 14.785
This week: 43.477
This month: 332.944
Total: 13.281.517

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm