Umfragenanzeige Umfragenanzeige

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 2 5 4 8 1
Today: 12.169
Yesterday: 14.624
This week: 91.650
This month: 276.908
Total: 13.225.481

STT Tiêu đề Số liệu File đính kèm
 

Quản lý video Quản lý video