Umfragenanzeige Umfragenanzeige

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 5 0 4 4 5 9
Today: 74
Yesterday: 1.916
This week: 5.627
This month: 37.993
Total: 10.504.459
Hải Châu I: UBND quận khen thưởng công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ năm 2017 25/05/2018

Ngày 22/5/2018, UBND quận tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ (CCHC, VTLT) năm 2017 và triển khai việc thực hiện chỉ thị số 35/CT-TTG của Thủ tướ...

Tin xử phạt hành chính tuần 48 năm 2015 02/12/2015

Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán và 1 ...

Tin xử phạt hành chính tuần 47 năm 2015 25/11/2015

Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 11 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 6 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông, ...

Tin xử phạt hành chính tuần 38 năm 2015 22/09/2015

Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 4 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 2...

Tin xử phạt hành chính tuần 32 năm 2015 13/08/2015

Từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 22 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, 21...

Tin xử phạt hành chính tuần 29 năm 2015 23/07/2015

Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 15 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 2 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kế toán, ...

Tin xử phạt hành chính tuần năm 2015 02/02/2015

         Từ ngày 26 tháng 01 đến ngày 31 tháng 01 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 7 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 7 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh...

Tin xử phạt hành chính tuần 4 năm 2015 24/01/2015

        Từ ngày 19 tháng 01 đến ngày 23 tháng 01 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 38 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 2 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh...

Tin xử phạt hành chính tuần 3 năm 2015 18/01/2015

        Từ ngày 12 tháng 01 đến ngày 16 tháng 01 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 32 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 1 quyết định đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh...

Tin xử phạt hành chính tuần 50, 51, 52 năm 2014 06/01/2015

     Từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 đến ngày 2 tháng 1 năm 2015, UBND quận Hải Châu đã kiểm tra và ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính. Trong đó 2 quyết định đối với trường hợp vi phạm trong lĩnh ...

 

Quản lý video Quản lý video