THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 1 4 2 3 7
Hôm nay: 4.654
Hôm qua: 12.573
Tuần này: 43.125
Tháng này: 95.800
Tổng cộng: 9.114.237

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI(0236)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

1

Võ Văn Thương

Chủ tịch

thuongvv@danang.gov.vn

3834170

2

Phan Văn Tân

Phó Chủ tịch

tanpv1@danang.gov.vn

3519447

3

Nguyễn Thị Lệ

Phó Chủ tịch

lent@danang.gov.vn

3837063

4

Đặng Thị Thu Hiền

Phó Ban pháp chế

hiendt2@danang.gov.vn

3519445

5

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Phó Ban KTXH

oanhnth@danang.gov.vn

3519445

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

1

Lê Anh

Chủ tịch

anhlhc@danang.gov.vn

3837067

2

Bùi Văn Dũng

Phó Chủ tịch

dungbv@danang.gov.vn

3829949

3

Đoàn Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch

sondn@danang.gov.vn

3828482

3 Nguyễn Minh Huy  Phó Chủ tịch  huynm@danang.gov.vn  

VĂN PHÒNG UBND-HĐND

1

Trương Thanh Dũng

Chánh Văn phòng

dungtt2@danang.gov.vn

3822186

2

Lê Thị Huyền

Phó Chánh VP

huyenlt@danang.gov.vn

3829948

3

Nguyễn Thị Thủy

Phó Chánh VP

thuynt7@danang.gov.vn

3562505

4

Nguyễn Trường Kha

Phó Chánh VP

khant@danang.gov.vn

3827970

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1

Nguyễn Hồ Hoàng Nam

Trưởng phòng

namnhh@danang.gov.vn

3822279

2

Lê Ngọc Cường

Phó Trưởng phòng

cuongln@danang.gov.vn

3822279

PHÒNG KINH TẾ

1

Bùi Thị Kim Hoa

Trưởng phòng

hoabtk@danang.gov.vn

3834108

2

Nguyễn Thị Công

Phó Trưởng phòng

congnt@danang.gov.vn

3834108

3

Phạm Ngọc Đức

Phó Trưởng phòng

ducpn@danang.gov.vn

3834108

4

Lâm Thanh Nga

Phó Trưởng phòng

ngalt@danang.gov.vn

3834108

TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Thị Bích Lê

Trưởng phòng

lentb@danang.gov.vn

3823901

2

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

Phó Trưởng phòng

lehtm@danang.gov.vn

3823901

3

Trương Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng

thuyttt3@danang.gov.vn

3823901

4

Lê Vĩnh An

Phó Trưởng phòng

anlv@danang.gov.vn

3823901

CHI CỤC THỐNG KÊ

1

Đàm Thị Ái Cơ

Trưởng phòng

codta@danang.gov.vn

3561518

2

Lê Công Minh Duật

Phó Trưởng phòng

duatlcm@danang.gov.vn

3561518

PHÒNG NỘI VỤ

1

Dương Văn Vân

Trưởng phòng

vandv@danang.gov.vn

3620676

2

Thái Công Minh

Phó Trưởng phòng

minhtc@danang.gov.vn

3701088

3

Phan Hữu Phụng

Phó Trưởng phòng

phungph@danang.gov.vn

3701088

 

 

 

 

 

PHÒNG Y TẾ

1

Võ Văn Đông

Trưởng phòng

dongvv@danang.gov.vn

3872523

2

Phạm Thị Thùy Phương

Phó Trưởng phòng

phuongptt@danang.gov.vn

3872523

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng phòng

hanttt11@danang.gov.vn

3821808

2

Đặng Nhơn

Phó Trưởng phòng

nhond@danang.gov.vn

3565415

3

Nguyễn Thị Như Quỳ

Phó Trưởng phòng

quyntn@danang.gov.vn

3565818

PHÒNG LĐ - TB & XH

1

Lương Vĩnh Thái

Trưởng phòng

thailv@danang.gov.vn

3562955

2

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó Trưởng phòng

nguyetntm5@danang.gov.vn

3565647

3

Trần Ngọc Dương

Phó Trưởng phòng

duongtn@danang.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

1

Mai Công Nghị

Trưởng phòng

nghimc@danang.gov.vn

3834249

2

Nguyễn Văn Sanh

Phó trưởng phòng

sanhnv@danang.gov.vn

2467729

3

Bùi Công Khanh

Phó trưởng phòng

khanhbc@danang.gov.vn

3834249

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Đinh Thị Quế

Trưởng phòng

quedthc@danang.gov.vn

3565492

2

Nguyễn Thị Mận

Phó Trưởng phòng

mannt1@danang.gov.vn

3565492

3

Nguyễn Đình Phú

Phó trưởng phòng

phudn@danang.gov.vn

3565492

THANH TRA NHÀ NƯỚC

1

 

Chánh Thanh Tra

 

3822662

2

Nguyễn Văn Cư

Phó Chánh Thanh Tra

cunv@danang.gov.vn

3822662

3

Lê Thúy Hằng

Phó Chánh Thanh Tra

hanglt@danang.gov.vn

3822662

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1

Hà Ngọc Đức

Trưởng phòng

duchn@danang.gov.vn

3562962

2

Huỳnh Thị Mộng Huyền

Phó trưởng phòng

huyenhtm@danang.gov.vn

3562962

3

Trần Thị Cẩm Nhiên

Phó trưởng phòng

nhienttc@danang.gov.vn

3562962

VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ

1

Huỳnh Đình Dũng

Giám đốc

 dunghd7@danang.gov.vn

3562963

2

Lê Phước Thương

Phó Giám đốc

thuonglp@danang.gov.vn

3562963

3

Phan Thị Hiền

Phó Giám đốc

hienpt4@danang.gov.vn

3562963

ĐỘI KIỂM TRA QTĐT

1

Huỳnh Văn Rân

Đội trưởng

ranhv@danang.gov.vn

3872413

2

Nguyễn Dân

Đội phó

dann@danang.gov.vn

3872413

3

Lê Văn Tiến

Đội phó

tienlv@danang.gov.vn

3872413

4

Nguyễn Trí Dũng

Đội phó

dungnthc@danang.gov.vn

3872413

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO

1

Lê Tú Anh

Giám đốc

anhlthc@danang.gov.vn

3561118

2

Trần Văn Mạnh

Phó giám đốc

manhtv@danang.gov.vn

3561118

3

Nguyễn Ngọc Ánh

Phó giám đốc

anhnn@danang.gov.vn

3561118

4

Nguyễn Thị Hiền

Phó giám đốc

hiennt13@danang.gov.vn

3843483

CHI CỤC THUẾ

1

Ngô Việt Tiến

Chi cục trưởng

nvtien.dan@gdt.gov.vn

3840512

2

Lê Tự Cư

Phó Chi cục trưởng

ltc.dan@gdt.gov.vn

3826563

3

Võ Văn Đạt

Phó Chi cục trưởng

vvdat.dan@gdt.gov.vn

3812037