THông báo THông báo

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 9 8 2 6 6 7 5
Hôm nay: 5.036
Hôm qua: 7.024
Tuần này: 17.071
Tháng này: 144.103
Tổng cộng: 19.826.675

CẤP QUẬN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ SỐ ĐIỆN THOẠI
(0236)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN
1 Phan Văn Tân Chủ tịch tanpv1@danang.gov.vn 3519447
2 Nguyễn Dũng Sỹ Phó Chủ tịch  synd@danang.gov.vn 3519445
3        
4 Đặng Thị Thu Hiền Phó Ban pháp chế hiendt2@danang.gov.vn 3519445
5 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Phó Ban KTXH oanhnth@danang.gov.vn 3519445
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN
1 Lê Tự Gia Thạnh Chủ tịch thanhltg@danang.gov.vn 3837067
2 Nguyễn Minh Huy Phó Chủ tịch huynm@danang.gov.vn 3747355
3 Trương Thanh Dũng Phó Chủ tịch dungtt2@danang.gov.vn 3822186
4 Phan Thị Thắng Lợi Phó Chủ tịch loiptt@danang.gov.vn 3837063
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
1 Hà Ngọc Đức Chánh Văn phòng duchn@danang.gov.vn  
2 Lê Thị Huyền Phó Chánh VP huyenlt@danang.gov.vn 3829948
3 Nguyễn Thị Thủy Phó Chánh VP thuynt7@danang.gov.vn 3562505
4 Nguyễn Trường Kha Phó Chánh VP khant@danang.gov.vn 3827970
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
1 Võ Duy Thắng Trưởng phòng thangvd@danang.gov.vn 3822279
2 Lê Thị Hải Châu Phó Trưởng phòng chaulth@danang.gov.vn 3822279
         
PHÒNG KINH TẾ
1 Đinh Thị Quế Trưởng phòng quedthc@danang.gov.vn 3834108
2       3834108
3 Nguyễn Đinh Phú Phó Trưởng phòng phund@danang.gov.vn 3834108
4 Lâm Thanh Nga Phó Trưởng phòng ngalt@danang.gov.vn 3834108
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
1 Trương Thị Thanh Thủy Trưởng phòng thuyttt3@danang.gov.vn 3823901
2        
         
         
CHI CỤC THỐNG KÊ
1 Đàm Thị Ái Cơ Trưởng phòng codta@danang.gov.vn 3561518
2 Lê Công Minh Duật Phó Trưởng phòng duatlcm@danang.gov.vn 3561518
PHÒNG NỘI VỤ
1 Trần Thị Kim Yến Trưởng phòng yenttk@danang.gov.vn 3620676
2 Thái Công Minh Phó Trưởng phòng minhtc@danang.gov.vn 3701088
         
PHÒNG Y TẾ
1 Phạm Thị Thùy Phương Phó Trưởng Phòng phuongptt@danang.gov.vn 3872523
2 Trần Thị Cẩm Nhiên Phó Trưởng phòng nhienttc@danang.gov.vn 3872523
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
1 Nguyễn Thị Thúy Hà Trưởng phòng hanttt11@danang.gov.vn 3821808
2 Đỗ Bá Hy Phó Trưởng phòng nhond@danang.gov.vn 3565415
         
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1 Huỳnh Thị Mỹ Lệ Trưởng phòng lehtm@danang.gov.vn 3562955
2 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Trưởng phòng nguyetntm5@danang.gov.vn 3565647
3 Trần Ngọc Dương Phó Trưởng phòng duongtn@danang.gov.vn  
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
1 Lê Tú Anh Trưởng phòng anhlthc@danang.gov.vn 3834249
2 Nguyễn Văn Sanh Phó trưởng phòng sanhnv@danang.gov.vn 2467729
3 Bùi Công Khanh Phó trưởng phòng khanhbc@danang.gov.vn 3834249
4 Phan Dũng Phó trưởng phòng dungp@danang.gov.vn 3834249
PHÒNG TƯ PHÁP
1 Dương Văn Vân Trưởng phòng vandv@danang.gov.vn 3565492
2 Nguyễn Thị Mận Phó Trưởng phòng mannt1@danang.gov.vn 3565492
3   Phó trưởng phòng   3565492
THANH TRA NHÀ NƯỚC
1 Lê Thúy Hằng Chánh Thanh Tra hanglt@danang.gov.vn 3822662
         
         
PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
         
2 Huỳnh Thị Mộng Huyền Phó trưởng phòng huyenhtm@danang.gov.vn 3562962
         
VĂN PHÒNG ĐKQSDĐ
1       3562963
2 Hồ Xuân Thế Phó Giám đốc thehx@danang.gov.vn 3562963
3 Phan Thị Hiền Phó Giám đốc hienpt4@danang.gov.vn 3562963
ĐỘI KIỂM TRA QTĐT
1 Huỳnh Văn Rân Đội trưởng ranhv@danang.gov.vn 3872413
2 Nguyễn Dân Đội phó dann@danang.gov.vn 3872413
3 Lê Văn Tiến Đội phó tienlv@danang.gov.vn 3872413
4 Nguyễn Trí Dũng Đội phó dungnthc@danang.gov.vn 3872413
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO
1 Trần Văn Mạnh Giám đốc manhtv@danang.gov.vn 3561118
2 Nguyễn Ngọc Ánh Phó giám đốc anhnn@danang.gov.vn 3561118
3        
4        
CHI CỤC THUẾ
1   Chi cục trưởng   3840512
2 Lê Tự Cư Phó Chi cục trưởng ltc.dan@gdt.gov.vn 3826563
3 Võ Văn Đạt Phó Chi cục trưởng vvdat.dan@gdt.gov.vn 3812037

CẤP PHƯỜNG

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ SỐ ĐIỆN THOẠI
(0236)
CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN
PHƯỜNG HÒA THUẬN ĐÔNG - Đ/C: 377 TRƯNG NỮ VƯƠNG, FAX: 02363.617869
1 Nguyễn Hồ Hoàng Nam Bí thư Đảng ủy, CT HĐND   3.615.731
2       3.615.731
3 Huỳnh Anh Nhiên Chủ tịch UBND nhienha@danang.gov.vn 3.486.436
4 Nguyễn Hồng Hảo Phó chủ tịch UBND haonh@danang.gov.vn 3.617.869
5 Phan Thị Diễm Thúy Chủ tịch UBMTTQVN thuyptd1@danang.gov.vn 2.229.404
6 Cao Lê Duy Hùng Trưởng Công an   3.618.911
PHƯỜNG HÒA THUẬN TÂY - Đ/C: 28 NGUYỄN KHOÁI, ĐT: 02363.618575
1 Trần Thị Mai Hương Bí thư Đảng ủy huongttm1@danang.gov.vn 3.618.767
2   Phó Bí thư, CT HĐND   3.618.767
3 Võ Lê Anh Chủ tịch UBND anhvl@danang.gov.vn 3.618.575
4 Trần Thị Thu Mai Phó Chủ tịch UBND maittt@danang.gov.vn 3.6185.75
5   Phó Chủ tịch HĐND   3.6185.75
6 Nguyễn Xuân Tùng Chủ tịch UBMTTQVN    
7 Ngô Thị Hòa Bình Trưởng Công an   3.633.077
PHƯỜNG HÒA CƯỜNG NAM- Đ/C: 672 NÚI THÀNH, ĐT: 0236.3644.212, FAX: 0236.3.644256
1 Phan Hữu Phụng Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phunghp@danang.gov.vn 3.644.214
2 Võ Đức Lâm Chủ tịch UBND lamvd@danang.gov.vn 3.644.214
3 Hồ Trung Kiên Phó Bí thư kienht@danang.gov.vn  
4 Phạm Thị Thanh Thủy  Phó chủ tịch UBND thuyptt2@danang.gov.vn 3.644.499
5 Huỳnh Thị Mỹ Dung Phó chủ tịch HĐND  dunghtm@danang.gov.vn  
6 Phan Nhật Thương Chủ tịch UBMTTQ thuongpn@danang.gov.vn  
7 Nguyễn Quang Tùng Trưởng Công an   3.622.909
PHƯỜNG HÒA CƯỜNG BẮC - Đ/C: 388 NÚI THÀNH-ĐN, ĐT: 02363.622.903, FAX: 02363.611.178
1 Nguyễn Văn Lộc Bí thư Đảng ủy, CT HĐND locnv@danang.gov.vn 3.615.387
2 Trình Quang Tùng Phó Bí thư tungtq@danang.gov.vn  
3 Trà Thanh Hải Chủ tịch UBND haitt@danang.gov.vn 3.611178
4 Phan Trọng Tín Phó chủ tịch UBND tinpt@danang.gov.vn 3.622903
5   Phó chủ tịch UBND   3.642492
6 Nguyễn Thị Ngọc Phương Chủ tịch UBMTTQVN phuongntn1@danang.gov.vn 3.624.396
7 Võ Thành Long Chỉ huy trưởng quân sự phường longvt@danang.gov.vn  
8 Nguyễn Thanh Trúc Trưởng Công an   3.644.233
PHƯỜNG BÌNH HIÊN - Đ/C: 279 HOÀNG DIỆU-ĐÀ NẴNG, SỐ FAX: 02363.822.955
1 Lê Thị Bích Loan Bí thư Đảng ủy   3.822.611
2 Nguyễn Văn Minh Phó Bí thư, CT HĐND minhnv3@danang.gov.vn  
3 Đặng Văn Khánh Chủ tịch UBND khanhdv@danang.gov.vn 3.822.955
4 Đỗ Đình Phúc Phó Chủ tịch HĐND phucdd@danang.gov.vn 3.574.919
5 Nguyễn Thị Diệu Hiền Phó Chủ tịch UBND hienntd1@danang.gov.vn 3.822.955
6 Đỗ Thị Kim Dung Chủ tịch UBMTTQVN   3.872.611
7 Võ Thành Trung Trưởng Công an   3.822.633
PHƯỜNG BÌNH THUẬN - Đ/C: 165 TRƯNG NỮ VƯƠNG-ĐÀ NẴNG, ĐT: 02363.822.953, FAX: 0236.3.552.451 
1 Lê Quí Hà Bí thư Đảng ủy, CT HĐND   3.550.926
2 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Phó Bí thư   3.897.793
3 Nguyễn Văn Quốc Chủ tịch UBND quocnv@danang.gov.vn 3.822.953
4 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Chủ tịch HĐND huyenntthc@danang.gov.vn 3.552.451
5 Lê Hữu Công Phó Chủ tịch UBND conglhhc@danang.gov.vn 3.552.451
6 Trần Quốc Khánh Chủ tịch UBMTTQVN   3.500.700
7 Nguyễn Thanh Sơn Trưởng Công an   3.821.296
PHƯỜNG NAM DƯƠNG - Đ/C: 199 HOÀNG DIỆU-ĐN, ĐT: 0236.3.822.328, SỐ FAX: 02363.822.328 
1 Dương Thị Bích Thủy Bí thư Đảng ủy, CT HĐND thuydtb@danang.gov.vn 3.897.286
2 Nguyễn Phúc Bảo Nam Chủ tịch UBND namnpb@danang.gov.vn 3.822.328
3 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch HĐND hatt22@danang.gov.vn 3.897.286
4 Lưu Văn Phong Phó Chủ tịch UBND tuanha@danang.gov.vn 3.822.328
5 Thân Đình Nghĩa Chủ tịch UBMTTQVN   3.872.611
6 Mai Thanh Sơn Trưởng Công an   3.822.801
PHƯỜNG PHƯỚC NINH - Đ/C: 90 LÊ ĐÌNH DƯƠNG-ĐN, ĐT: 0236.3.822.951, SỐ FAX: 0236.3.565.011
1 Lương Thị Kiều Ngọc Bí thư Đảng ủy, CT HĐND ngocltk@danang.gov.vn 3.872.056
2 Nguyễn Thị Lệ Huyền Phó Bí thư Đảng ủy huyenntl@danang.gov.vn 3.872.056
3 Huỳnh Hải Chủ tịch UBND haih@danang.gov.vn 3.822.951
4 Kiều Văn Hào Phó Chủ tịch HĐND haokv@danang.gov.vn  
5 Nguyễn Văn Thạnh Phó Chủ tịch UBND thanhnv5@danang.gov.vn 3.822.951
6 Hồ Thị Tuyết Anh Chủ tịch UBMTTQVN   3.565.104
7 Nhữ Phương Thảo Trưởng Công an   3.821.185
PHƯỜNG HẢI CHÂU 1 - Đ/C: K48/46 PHAN CHÂU TRINH, ĐT: 0236.3.822.611, FAX: 0236.3822.611
1 Nguyễn Mạnh Hưng Bí thư Đảng ủy, CT HĐND thuyhgy@danang.gov.vn 3.822611
2 Nguyễn Thị Diệu Linh Phó Bí thư Đảng ủy   3.822611
3 Phương Thị Thúy Phó Chủ tịch HĐND thuypt@danang.gov.vn 3.822611
4 Võ Trường Anh Chủ tịch UBND anhvt@danang.gov.vn 3.822611
5 Nguyễn Văn Xuyên Phó Chủ tịch UBND xuyennv@danang.gov.vn 3.822611
6 Lê Trung Hoàng Phó Chủ tịch UBND hoanglt@danang.gov.vn 3.822611
7 Lê Thị Bích Trâm Chủ tịch UBMTTQVN   3.843.565
8 Bùi Thanh Xuân Trưởng Công an   3.822.453
PHƯỜNG HẢI CHÂU 2 - Đ/C: 38 TRIỆU NỮ VƯƠNG, ĐT: 0236.3.821.207; SỐ FAX: 0236.3.821.207
1 Bùi Đức Hiền Bí thư Đảng ủy hienbd@danang.gov.vn 3.868434
2 Phan Dư Bình Phó Bí thư   3.707356
3 Lê Thị Thuận Chủ tịch UBND haitt3@danang.gov.vn 3.866.400
4 Đào Khắc Lưu Phó chủ tịch HĐND luudk@danang.gov.vn 3.873192
5 Ngô Thị Nhành Phó chủ tịch UBND nhanhnt@danang.gov.vn 2.221.884
6 Trần Anh Việt Phó chủ tịch UBND vietta@danang.gov.vn 2.221.883
7 Mai Thị Thúy Vân Chủ tịch UBMTTQVN   3.872.633
8 Nguyễn Đức Bình Trưởng Công an   3.821.269
PHƯỜNG THẠCH THANG - Đ/C: 136 QUANG TRUNG, ĐT: 0236.3. 822.601, SỐ FAX: 0236.3.822.601 
1 Nguyễn Quang Toản Bí thư Đảng ủy   3.889.757
2 Trần Thị Yến Oanh Phó Bí thư Đảng ủy   3.863.966
3 Trần Thế Sơn Chủ tịch UBND sontt2@danang.gov.vn 3.822.601
4 Nguyễn Chí Lý Phó Chủ tịch HĐND lync@danang.gov.vn  
5 Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch thunthc@danang.gov.vn 3.822.601
6 Nguyễn Đức Huấn Phó Chủ tịch huannd@danang.gov.vn 3.822.601
7 Lê Nguyên Anh Chủ tịch UBMTTQVN   3.886.410
8 Huỳnh Đức Thắng Trưởng Công an   3.822.530
PHƯỜNG THANH BÌNH - Đ/C: 76 ÔNG ÍCH KHIÊM, ĐT: 0236.3.822.519, SỐ FAX: 0236. 3.530.224
1 Trần Thanh Bình Bí thư Đảng ủy, CT HĐND hientv1@danang.gov.vn 3.819.504
2 Trần Minh Đường Phó Bí thư nhanpta@danang.gov.vn  
3 Võ Duy Lâm Chủ tịch UBND ngahtt3@danang.gov.vn 3531344
4 Trần Minh Đức Phó Chủ tịch HĐND ductm3@danang.gov.vn  
5 Trần Văn Vũ Phó Chủ tịch UBND  vutv1@danang.gov.vn 3.822.519
6 Trần Minh Đường Phó Chủ tịch UBND duongtm@danang.gov.vn 3.822.519
7 Nguyễn Thị Lan Hương Chủ tịch UBMTTQ   3.530.855
8 Ngô Mạnh Cường Trưởng Công an   3.822.109
PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC - Đ/C: 88 ĐỐNG ĐA-ĐN, ĐT: 0236.3.822.552, SỐ FAX: 0236.3.538.306
1 Nguyễn Phước Tâm PBT Đảng ủy, CT HĐND  tampn@danang.gov.vn 3.540.059
2 Nguyễn Hữu Hồng Chủ tịch UBND thuanlt@danang.gov.vn 3.822.552
3 Lê Thanh Hùng Phó Chủ tịch HĐND tamnp@danang.gov.vn 3.822.552
4 Lê Thị Hà Phó Chủ tịch UBND halt2@danang.gov.vn 3.822.552
5 Lê Thị Bích Hòa Chủ tịch UBMTTQ   3.540.280
6 Vũ Minh Khoa Trưởng Công an   3.821.091