Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 6 4 4 8 3 8
Today: 10.338
Yesterday: 28.460
This week: 70.876
This month: 582.445
Total: 11.644.838

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm