Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 3 7 4 9 0 1
Today: 23
Yesterday: 12.657
This week: 54.287
This month: 81.771
Total: 12.374.901

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm