Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 5 0 4 4 4 8
Today: 2.464
Yesterday: 6.641
This week: 2.464
This month: 131.121
Total: 9.504.448

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm