Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 8 1 6 4 5
Today: 1.669
Yesterday: 1.619
This week: 15.305
This month: 83.619
Total: 12.081.645

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm