Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 4 1 4 5 6
Today: 2.056
Yesterday: 44.261
This week: 69.929
This month: 120.149
Total: 16.241.456

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm