Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 1 1 2 2 7 4
Today: 2.691
Yesterday: 12.573
This week: 41.162
This month: 93.837
Total: 9.112.274

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm