Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 5 0 4 6 3 6
Today: 251
Yesterday: 1.916
This week: 5.804
This month: 38.170
Total: 10.504.636

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm