Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 8 8 6 1 6
Today: 20.630
Yesterday: 15.853
This week: 49.579
This month: 440.043
Total: 13.388.616

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm