Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 5 0 7 6 4 2
Today: 32.422
Yesterday: 35.934
This week: 110.473
This month: 445.249
Total: 11.507.642

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm