Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 4 6 6 4 6 9
Today: 2.320
Yesterday: 15.237
This week: 17.557
This month: 2.320
Total: 17.466.469