Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 8 7 6 0 1
Today: 2.122
Yesterday: 5.503
This week: 21.261
This month: 89.575
Total: 12.087.601