Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 6 9 7 1 2
Today: 9.858
Yesterday: 11.617
This week: 34.242
This month: 130.414
Total: 12.669.712