Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 4 1 6 8 9
Today: 2.289
Yesterday: 44.261
This week: 70.162
This month: 120.382
Total: 16.241.689

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm