Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 3 8 8 2 9
Today: 25.859
Yesterday: 15.801
This week: 41.660
This month: 376.436
Total: 11.438.829

II. THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   Click vào đây để tải file đính kèm