Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 5 4 3 5
Today: 2.254
Yesterday: 8.697
This week: 33.692
This month: 10.951
Total: 20.345.435
Thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” 06/11/2021

Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-... 30/07/2021

KỸ NĂNG LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH 19/05/2021

Biên bản vi phạm hành chính là một thành phần không thể thiếu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (trừ những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản theo Điều 56 Luật Xử lý vi phạ...

BÁO CÁO Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai 18/05/2021

BÁO CÁO Đánh giá, tổng hợp ý kiến vướng mắc trong thực hiện Luật An toàn thực phẩm và đề xuất nội dung sửa đổ 14/04/2021

HỎI ĐÁP VỀ CỬ TRI VÀ DANH SÁCH CỬ TRI 10/04/2021

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 03/04/2021

Trích và hướng dẫn xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và mức phạt tương ứng (có thể là xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý về h...

HẢI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Tổng kết công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai phương hường, nhiệm vụ năm 2021 25/01/2021

Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND quận Hải Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

PHỔ BIẾN SÂU, RỘNG, TOÀN DIỆN, KỊP THỜI NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; H... 09/12/2020

Ngày 07/12/2020, UBND quận Hải Châu đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong l...

HẢI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 30/11/2020

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2020, Hội người khuyết tật quận Hải Châu phối hợp cùng với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng và Phòng Tư pháp quận Hải Châu tổ chức Hội nghị truyền thông...

 

Quản lý video Quản lý video