Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 7 7 8 7 9
Today: 1.531
Yesterday: 2.881
This week: 21.209
This month: 68.481
Total: 12.177.879
 

Quản lý video Quản lý video