LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020) LẦN 2
Author: Văn phòng Updated: 08/07/2019 Views: 334

LĐ HĐND-UBND

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

LĐ HĐND-UBND

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Thứ Tư (25/3)

S

- A.Anh

8h00 Họp rà soát tiến độ triển khai CT XDCB năm 2020 và công tác chuẩn bị đầu tư 2021

PH gác 3

XDCB cbi ND+GM

- A. Tân

A Dũng, C Lợi, A Sơn l/v tại CQ

 

 

- A Huy

8h00 Dự Tiếp công dân định kỳ tháng 03/2020 của CT UBND TP

Phòng Tiếp công dân – TTHC TP

Theo GM 285

C

- A.Anh

14h00 Họp giải quyết đơn ông Ngô Ngọc Khánh

PH gác 3

TNMT cbi ND+GM

- A. Tân

A Dũng, C Lợi, A Sơn l/v tại CQ

 

 

- A Huy

14h00 Dự buổi họp liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung; quy hoạch thiết kế đô thị khu vực trung tâm TP

PH số 2 tầng 2

TTHC TP

Theo GM 279

 

Tiếp dân (Thanh tra, TN-MT, QLĐT, KTQT)

p.Tiếp dân

Nội chính

T

 

 

 

 

Thứ Năm (26/3)

S

- A.Anh

8h00 Tiếp dân dự án Chợ Cồn, chợ Mới Hòa Thuận và rà soát dự án

PH gác 3

XDCB + TNMT cbi ND+GM, c Thủy PCVP, a Thân.

- A. Tân

A Dũng, C Lợi, A Sơn l/v tại CQ

 

 

- A Huy

10h30 Họp nghe báo cáo về Trạm cấp phát xăng dầu Công an thành phố

PH số 1 tầng 2

TTHC TP

Theo GM 292

C

- A.Anh

A Tân, A Dũng, C Lợi, A Huy l/v tại CQ

 

 

- A.Sơn

14h00 Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội VI nhiệm kỳ 2020-2025

76 Q/Trung

Theo GM

A Dũng CVP, c Lê TrP TCKH

T

 

 

 

 

Thứ Sáu (27/3)

S

- A.Anh

A Tân: 7h30 TT Quận ủy tham gia cùng đoàn thành phố dự dâng hương tại Đài Tưởng niệm TP nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng và 45 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng

Đài Tưởng niệm

VP cbi xe

Theo lịch TP

 7h45 Dự khai trương khu dân cư điện tử p.HCN

Khu dân cư P.HCN

Theo GM

A Tân, A Dũng: 8h30 BTV Quận ủy l/v với BCH Đảng bộ phường Hòa Cường Nam về tình hình, kết quả công tác quý I/2020 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

UBND p. HCN

Theo GM 318

- C. Lợi

A Sơn l/v tại CQ

 

 

- A Huy

 9h00 Dự khai trương khu dân cư điện tử p.HC1

Khu dân cư P. HC 1

Theo GM

C

- A.Anh

14h00 Họp nghe báo cáo Nhà làm việc UBND phường Hải Châu 1, phường Phước Ninh

PH gác 3

XDCB cbi ND+GM QLĐT, TNMT cbi ND liên quan, a Thân VP

- A. Tân

A Dũng, C Lợi, A Sơn, A Huy l/v tại CQ

 

 

 

15h30 Đại hội Chi bộ phòng Tư pháp

PH tầng 1

 

T

 

 

 

 

Thứ Bảy (28/3)

S

- A Huy

7h00 Ra quân Vệ sinh môi trường

(Yêu cầu các phòng chuyên môn phụ trách các phường cùng ra quân)

Hiện trường

CBCC các phòng và UB 13 phường

8h00 Dự họp nghe Sở TNMT báo cáo các khu đất chuẩn bị hết thời hạn cho thuê, các khu đất đã hết hạn cho thuê từ 2015 đến nay và kết quả xử lý

PHGB tầng 3

TTHC TP

Theo GM 290

C

- A.Anh

A Tân, A Dũng, C Lợi, A Sơn, A Huy: 16h30 Dự Lễ Vọng Lễ hội Đình Làng Hải Châu

Sân Đình Làng Hải Châu

Theo GM

A Dũng CVP

T

 

 

 

 

`CN (29/3)

S

- A.Anh

A Tân, A Dũng, C Lợi, A Sơn, A Huy: 7h15 Dự Lễ Chánh tế Lễ hội Đình Làng Hải Châu

Sân Đình Làng Hải Châu

Theo GM

A Dũng CVP

- A Dũng

8h00 Dự khai trương khu dân cư điện tử p.HCB

Khu dân cư P.HCB

Theo GM

C

 

 

 

 

DỰ KIẾN TUẦN ĐẾN       

10/4     [A Dũng] Dự khai trương khu dân cư điện tử p.TP tại khu dân cư

11/4     [A Dũng] Dự khai trương khu dân cư điện tử p.HTT

15/4     [A Dũng] Dự khai trương khu dân cư điện tử p.BH, HC2

20/4     [A Dũng] Dự khai trương khu dân cư điện tử p.TB, BT, HTĐ

Category: