Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 5 1 8 1 3
Today: 13.773
Yesterday: 11.904
This week: 13.773
This month: 303.240
Total: 13.251.813

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản