Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 5 1 3 6 9
Today: 3.132
Yesterday: 12.767
This week: 15.899
This month: 112.071
Total: 12.651.369

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 01/CT-UBND Người ký Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành 25/02/2017 Ngày xuất bản 13/03/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Hành chính Loại văn bản Văn bản 4 An
Cấp ban hành UBND Thành phố Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 01-CT-UBND.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016
  2. Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
  3. Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
  4. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  5. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.