Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 9 9 4 2 8
Today: 3.957
Yesterday: 14.075
This week: 61.388
This month: 350.855
Total: 13.299.428

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản