Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 4 4 2 6 5
Today: 5.228
Yesterday: 16.310
This week: 5.228
This month: 395.692
Total: 13.344.265

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản