Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 4 9 9 2 9
Today: 1.692
Yesterday: 12.767
This week: 14.459
This month: 110.631
Total: 12.649.929

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản