Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 9 9 4 2 3
Today: 3.952
Yesterday: 14.075
This week: 61.383
This month: 350.850
Total: 13.299.423

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản