Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 5 1 3 8 6
Today: 12.349
Yesterday: 16.310
This week: 12.349
This month: 402.813
Total: 13.351.386

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản