Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 4 4 4 4 2 2
Today: 6.149
Yesterday: 7.731
This week: 50.569
This month: 151.292
Total: 12.444.422

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản