Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 6 7 5 9 9 9
Today: 6.967
Yesterday: 13.338
This week: 6.967
This month: 254.388
Total: 13.675.999

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản