Polls Display Polls Display

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 5 0 7 2 0
Today: 2.483
Yesterday: 12.767
This week: 15.250
This month: 111.422
Total: 12.650.720

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản