Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

 

 

 

Quản lý video Quản lý video 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

1 3 4 4 1 2 2 1
Today: 980
Yesterday: 9.379
This week: 37.121
This month: 610.786
Total: 13.441.221