Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 9 0 4 9 8
Today: 5.798
Yesterday: 6.839
This week: 19.386
This month: 72.061
Total: 9.090.498