Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 5 0 4 5 1 3
Today: 128
Yesterday: 1.916
This week: 5.681
This month: 38.047
Total: 10.504.513
Ban hành bộ tiêu chí và quy định đánh giá, xếp hạng mức độ quận, huyện, phường, xã điện tử trên địa bàn thành phố ĐN 21/12/2018

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng 02/11/2018

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng 02/11/2018

Hội thi lãnh đạo với công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin 28/10/2018

Ngày 27/10/2018, tại Hội trường UBND quận Hải Châu, UBND quận tổ chức Hội thi Lãnh đạo với công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin năm 2018.

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ Website www.egov.danang.gov.vn 28/08/2018

Thực hiện chủ trương tăng cường sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 24/10/2016, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng k...

Tuyên truyền máy xếp hàng tự động 15/03/2018

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 và những năm tiếp theo 28/12/2017

Công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay đã được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và nó đem lại hiệu quả rất cao.

Ban hành Kế hoạch Công tác Cải cách hành chính năm 2018 28/12/2017

Ngày 26/12/2017, UBND quận đã ban hành Quyết định số 7229/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn quận.

Triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính 13/11/2017

Sở Ngoại vụ triển khai phương án tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính trên địa bàn Thành phố với mong muốn phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân, các nội dung cụ thể như sau:

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống bưu điện từ tháng 11/2017 23/10/2017

Sáng ngày 20/10/2017, tại Trụ sở Trung tâm hành chính quận Hải Châu, UBND quận tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn ...

 

Quản lý video Quản lý video