Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 9 0 4 5 0
Today: 78
Yesterday: 2.568
This week: 78
This month: 92.424
Total: 12.090.450
 

Quản lý video Quản lý video