Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 3 8 5 1 6 2
Today: 20.809
Yesterday: 35.392
This week: 0
This month: 322.769
Total: 11.385.162
 

Quản lý video Quản lý video