Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 4 1 4 7 9 5
Today: 452
Yesterday: 6.130
This week: 452
This month: 87.844
Total: 10.414.795