Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 2 8 6 4 3 6
Today: 3.108
Yesterday: 4.044
This week: 3.108
This month: 111.729
Total: 9.286.436