Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 3 4 4 3 5 1
Today: 1.170
Yesterday: 8.697
This week: 32.608
This month: 9.867
Total: 20.344.351