Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 5 1 1 9 8 1
Today: 819
Yesterday: 2.228
This week: 0
This month: 45.515
Total: 10.511.981
 

Quản lý video Quản lý video