Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 0 3 1 8 1
Today: 3.000
Yesterday: 2.790
This week: 3.000
This month: 632.746
Total: 9.003.181
 

Quản lý video Quản lý video