Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 0 7 6 9 2 7
Today: 5.815
Yesterday: 5.487
This week: 5.815
This month: 58.490
Total: 9.076.927
 

Quản lý video Quản lý video