Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 0 4 1 8 5 8 0
Today: 1.387
Yesterday: 8.946
This week: 28.764
This month: 84.096
Total: 20.418.580

STT Tiêu đề Số liệu File đính kèm
 

Quản lý video Quản lý video