Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 8 8 5 9 4
Today: 20.608
Yesterday: 15.853
This week: 49.557
This month: 440.021
Total: 13.388.594

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản