Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 4 4 1 2 4
Today: 5.087
Yesterday: 16.310
This week: 5.087
This month: 395.551
Total: 13.344.124

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản