Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 2 1 0 0 4 0
Today: 11.352
Yesterday: 16.053
This week: 76.209
This month: 261.467
Total: 13.210.040

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản