Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 3 8 8 5 8 9
Today: 20.603
Yesterday: 15.853
This week: 49.552
This month: 440.016
Total: 13.388.589

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản