Visor de encuesta Visor de encuesta

Đánh giá mức độ hài lòng với chất lượng phục vụ của UBND Quận Hải Châu

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 4 2 9 4 5 8 1
Today: 7.182
Yesterday: 17.549
This week: 36.181
This month: 7.182
Total: 14.294.581

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản